Blackpool 2020

Blackpool, město v Anglii, které vyniká svou halou Winter Gardens, která se využívá zejména pro konání nejrůznějších společenských akcí. V květnu se zde koná série WDC soutěží, pro které každý tanečník Blackpool zná. Ale v lednu! se zde pořádá Pro Am šampionát!

Splnit si sen, se vydala trenérka Katka Chalupová (AM) s Rosťou Neuwirthem (PRO).

STT Diamond3. místo !!!

LAT Diamond 2. místo !!!

LAT Platinum2. místo !!!


Gratulujeme !!!