Informace k náhradě za kroužky MŠ

Vážení rodiče, tanečnice a tanečníci, 
s radostí vám přinášíme informace ohledně našich kroužků v mateřských školách!Svědomitě myslíme na náhrady vámi zaplacených hodin a proto jsme vymysleli speciální, zábavný NÁHRADNÍ TANEČNÍ PROGRAM!

 • Pro všechny děti z tanečního kroužku MŠ Slavkov, MŠ Hněvošice a děti, které chodí do taneční školičky v rámci TSK Opava.
 • Abychom vám poskytli náhradu za zavřený březen, duben a květen a také abychom vám poskytli pomoc s dětmi, které musejí být doma a jistě se už nudí 😀 
 • Každou STŘEDU a PÁTEK od 13:00 – 15:00, začínáme 3. 6. 2020 a končíme 26. 6. 2020
 • Adresa: Příčná 10, Opava
 • Jedná se o dvouhodinovku plnou tanečků, které děti znají z kroužku, ale také se naučí další, nové tanečky. Připraveny máme pohybové hry, omalovánky a další zábavný program vhodný k rozvoji koordinace pohybu a hlaviček, kreativity a socializace. 🙂 
 • Lektorky Katka Chalupová a Magda Neuwirthová (znáte ze svého kroužku)

Prosby jsou následující:

 • Šatny a sprchy musejí být uzavřeny, proto prosíme, aby děti už přišly převlečené! Případně převléknout se mohou na sále.
 • Také prosíme,myslete na to, že TOALETY nejsou místnost na převlékání.
 • Další prosbou je, aby děti sebou měly roušku (tančit v ní samozřejmě nebudou muset podle usnesení Národní sportovní agentury).
 • Pokud jste u nás ještě nebyli, není problém se při první hodině mrknout dovnitř a společně s dítkem si prostory projít.
 • Největší prosba, milí rodičové a doprovody, se týká včasných příjezdů na začátek a konec hodiny. Aby mohly všechny děti přijít tančit, není prostor nechat rodiče ani doprovod čekat v prostorech TSK Opava!
 • Děti se v rámci své taneční skupinky znají, proto se nemusíte obávat, že tam budou samy. Postupně se poznají i dalšími. 

Tedy praxe je následující: Dítko vyzvednu ve školce (které by dle nařízení měly skončit 12:30, proto jsme čas začátku stanovili na 13:00, abyste to měli pěkně při jedné cestě). Přivezu jej k nám do klubu, již převlečené. Lektorky si na všechny nahlášené děti počkají a společně si je odvedou do prostor klubu. Následují dvě vedené hodiny plné tanečků a her, samozřejmě přizpůsobené skupině. V 15:00 si můžu spokojené dítko opět vyzvednout. 🙂 
Pro rodiče: v blízkosti je nákupní centrum Breda&Weinstein s Albertem a dalšími obchody, případně Penny Market nebo možnost procházky při břehu řeky Opavice, park Městské Sady a Stříbrné jezero. Dítka u nás nechte si prostě zatančit a pohrát, udělejte si volno nebo si zařiďte cokoliv, co potřebujete.

Za shovívavost a dodržování vám všem ze srdce MNOHOKRÁT DĚKUJEME! 🙂 Vězte, že vše jsme naplánovali, jak nejlépe jsme mohli, vzhledem k nutnosti dodržování vládních nařízení.

Další informace:

 • Na sále je k dispozici dezinfekce.
 • V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mail.
 • Pokud jste si nestihli kroužek na pololetí zaplatit, je samozřejmě možné dítko dohlásit, napište si do e-mailu o info!