Letní taneční soustředění 2021

Milé tanečnice a tanečníci,

zveme vás na LETNÍ DVOUTÝDENNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ !


  • Termín: 1. – 6. 8. 2021 a 15. – 20. 8. 2021
  • Kde: sály TSK Opava, Příčná 10, Opava, 746 01
  • Vhodné pro všechny věkové kategorie, páry i jednotlivce!
  • Také vhodné pro děti z kroužků, které jej navštěvovaly alespoň 1 rok

Termín dvoutýdenního soustředění je plánovaný s týdenní přestávkou na regeneraci. Kvůli více jak půlroční nemožnosti sportovat a hýbat se, je první týden zaměřen na správnou kondiční přípravu, pozvolné nastartování těla, svalů, zpevnění hlubokého stabilizačního systému. Zahrnuje to pohybové hry, pohybovky, protahování, gymnastickou průpravu a další. I v tomto týdnu budou probíhat taneční semináře a practisy! Tento týden je navržen tak, aby děti bez problému zvládly druhý týden soustředění.

Druhý týden je zaměřen více tanečně, tedy klasické taneční semináře, možnost individuálních lekcí, samozřejmě practisy!

  • Začíná se vždy v NEDĚLI 16:30 a konec vždy v PÁTEK po practise, tedy cca ve 20:00.

Letos sice nejedeme, jako dříve tradičně, do Osoblahy, spát ale budeme na našich sálech.

Koukněte na zábavná videa ze soustředění z minulých ročníků v Osoblaze zde

  • Cena: za celé dvoutýdenní soustředění 5000 Kč/ osoba
  • v případě účasti jen na jednom termínu cena 3000 Kč/ osoba
  • zahrnuje 6 vedených lekcí denně, 5x denně jídlo, pitný režim, nocleh na sále, neustálý trenérský dozor, jízdné a vstupy
  • nezahrnuje individuální lekce

Harmonogram bude poskytnut na místě.


Přihlášku s nevratnou zálohou 2000 Kč zasílejte do KONCE ČERVNA 2021 na email tskopava@seznam.cz nebo odevzdejte osobně na recepci TSK Opava.


Pokud se soustředění nebude moci uskutečnit kvůli nepříznivým epidemiologickým opatřením, v tomto případě se záloha pochopitelně vrací!


Další informace zde

Letní soustředění přihláška