Rozvrh

Rozvrh hodin 2020 

Žlutý sál

Mateřinky probíhají každé pondělí od 16:00 – 17:00 na druhém, modrém sále.

INFO: Informace o salse s Tomášem najdete na webu www.boldidance.cz 

 

  • Ve volných časech si můžete sál pronajmout na vlastní trénování nebo si v těchto časech domluvit individuální trénink.
  • Pro členy klubu jsou tyto volné tréninky zdarma.
  • Nečlenové klubu platí za pronájem sálu 400 Kč/hodinu