Rozvrh

Rozvrh hodin 2021/ 2022

Věnujte pozornost řádkům DNY – modrý sálmodré označení, žlutý sálžluté označení.

  • Ve volných časech si můžete sál pronajmout na vlastní trénování nebo si v těchto časech domluvit individuální trénink
  • Pro členy klubu jsou tyto volné tréninky zdarma
  • Nečlenové klubu platí za pronájem sálu 400 Kč/hodinu