Mírně pokročilí

Tyto lekce jsou určeny pro tanečníky latinsko-amerických a standardních tanců ve věku od 7 let, kteří již mají s těmito tanci nějakou zkušenost a tak základní kroky pro ně nejsou naprostá novinka.

Naučí se zde pokročilejší kroky a variace do latinsko-amerických (samba, cha-cha, rumba, jive) a standardních tanců (waltz, tango, valčík, quickstep) a také zdokonalí základní techniku těchto tanců.

Dále zde budou rozvíjet své koordinační a kondiční schopnosti. Naučí se také odbornou terminologii již výše zmíněných tanců, společenské chování a také se budou učit kultuře těla (posilování, protahování, rozvoj pohybových dispozic)

Cena: 3000 Kč na pololetí

Kroužek obsahuje:

  • 1h/týdně latinsko-amerických tanců
  • 1h/týdně standardních tanců
  • 1h/týdně pohybové přípravy
  • 2h/týdně practice

    Dle rozvrhu lekcí