Soutěžní klub

Tento kroužek je určen pro pokročilé tanečníky latinsko-amerických a standardních tanců (pro ty kteří již ovládají základní kroky, variace a techniku těchto tanců).

Budou zde připravováni a zdokonalováni k soutěžní kariéře. Naučí se náročnější variace a techniku těchto tanců. Dále budou zdokonalovat své koordinační, rytmické a kondiční schopnosti a to vše s cílem zlepšování výsledků na tanečních soutěžích.

Cena: 3000 Kč na pololetí

Kroužek obsahuje:

  • 2h/ týdně latinsko-amerických tanců
  • 2h/týdně standardních tanců
  • 1h/ týdně pohybové přípravy
  • 2,5h/týdně practice + stretching

Dle rozvrhu lekcí